免费高清完整视频 野花视频在线观看免费观看高清频道,97sese网站 高清在线观看 精彩完整视频

发布日期:2021年10月22日
กลุ่มบริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรมการดำเนินธุรกิจของเราบริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด จัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2535 โดยผู้บริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายและผลิตกรดกำมะถัน ธุรกิจหลักของศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม คือ จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เช่น กรดกำมะถัน สารส้ม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (แพค) เฟอรัสซัลเฟต กำมะถันผงและนอกจากนี้ยังจำหน่ายกำมะถันผงให้กับอุตสาหกรรมประปา อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมกระดาษและเนื้อเยื่อกระดาษเราเป็นผู้จำหน่ายกรดกำมะถันชั้นนำของประเทศไทย โดยมีโรงงานผลิตจำนวน 2โรงในประเทศ ทั้งนี้ในแต่ละปีเราได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า 250,000 ตันให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ รวมทั้งลูกค้าที่ประเทศลาวและเมียนมาร์การพัฒนาของเราในปี พ.ศ. 2539 บริษัท เจมอน จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อขยายการให้บริการสำหรับการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัท ซันมูนเรย์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในฐานะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายชุดและอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ เครื่องมือทางด้านความปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อทำความสะอาดป้องกันสารพิษพร้อมทั้งเครื่องมือตรวจวัดและตรวจจับสารพิษ สารเคมีปฏิชีวภาพและสารชีวเคมีต่างๆจากนั้นการดำเนินธุรกิจได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในแง่การจำหน่ายและการผลิตบริษัท เคมเซฟ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเคมีให้แก่กลุ่มบริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อให้การขนส่งแก่ยังลูกค้ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดและในปีเดียวกันนั้นบริษัท ยูนิคอร์นจำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นสำหรับการเป็นฐานการผลิตกรดกำมะถันในจังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถนอกเหนือจากฐานการผลิตในจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศวิสัยทัศนเป็นผู้นำในตลาดด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนพันธกิจของเราเพื่อผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้นในการรักษามาตรฐานและตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ให้ความสำคัญแก่ทั้งทางลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ และสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังรักษามาตรฐานของเราทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจนอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าความมุ่งหวังของเราต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรายังคงเป็นด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจระดับสูงรวมทั้งการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจอย่างแท้จริง 免费高清完整视频 野花视频在线观看免费观看高清频道,97sese网站 高清在线观看 精彩完整视频
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด49ถนนราชพฤกษ์แขวงฉิมพลีเขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ10170โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. 免费高清完整视频 野花视频在线观看免费观看高清频道,97sese网站 高清在线观看 精彩完整视频ssbkk@saksriindustry.co.th
กลุ่มบริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรมการดำเนินธุรกิจของเราบริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด จัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2535 โดยผู้บริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายและผลิตกรดกำมะถันธุรกิจหลักของศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม คือ จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เช่น กรดกำมะถัน สารส้ม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (แพค) เฟอรัสซัลเฟต กำมะถันผงและนอกจากนี้ยังจำหน่ายกำมะถันผงให้กับอุตสาหกรรมประปา อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมกระดาษและเนื้อเยื่อกระดาษเราเป็นผู้จำหน่ายกรดกำมะถันชั้นนำของประเทศไทย โดยมีโรงงานผลิตจำนวน 2โรงในประเทศ ทั้งนี้ในแต่ละปีเราได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า250,000 ตันให้แก่ลูกค้าภายในประเทศรวมทั้งลูกค้าที่ประเทศลาวและเมียนมาร์ 免费高清完整视频 野花视频在线观看免费观看高清频道,97sese网站 高清在线观看 精彩完整视频การพัฒนาของเราในปี พ.ศ. 2539 บริษัท เจมอน จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อขยายการให้บริการสำหรับการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัท ซันมูนเรย์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในฐานะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายชุดและอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ เครื่องมือทางด้านความปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อทำความสะอาดป้องกันสารพิษพร้อมทั้งเครื่องมือตรวจวัดและตรวจจับสารพิษสารเคมีปฏิชีวภาพและสารชีวเคมีต่างๆจากนั้นการดำเนินธุรกิจได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในแง่การจำหน่ายและการผลิตบริษัท เคมเซฟ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเคมีให้แก่กลุ่มบริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อให้การขนส่งแก่ยังลูกค้ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดและในปีเดียวกันนั้นบริษัท ยูนิคอร์นจำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นสำหรับการเป็นฐานการผลิตกรดกำมะถันในจังหวัดระยองทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถนอกเหนือจากฐานการผลิตในจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศวิสัยทัศนเป็นผู้นำในตลาดด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนพันธกิจของเราเพื่อผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้นในการรักษามาตรฐานและตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเราได้ให้ความสำคัญแก่ทั้งทางลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์และสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังรักษามาตรฐานของเราทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจนอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจควาต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าความมุ่งหวังของเราต่อลูกค้าและ 免费高清完整视频 野花视频在线观看免费观看高清频道,97sese网站 高清在线观看 精彩完整视频ซัพพลายเออร์ของเรายังคงเป็นด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจระดับสูงรวมทั้งการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจอย่างแท้จริง
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด49ถนนราชพฤกษ์แขวงฉิมพลีเขตตลิ่่งชัน กรุงเทพฯ10170โทร. (+66)2 886 2000 แฟ็กซ์. (+66)2 886 2919 Email. ssbkk@saksriindustry.co.th
ผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟิวริกรายใหญ่ในประเทศไทย
เมนูหลักเมนูหลัก
เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรา
สินค้าสินค้า
GEMONGEMON
บริษัทกรุ๊ปบริษัทกรุ๊ป
ติดต่อติดต่อ